Uitleg werkgevers

Hoe werkt het? 

Met KIEK stimuleren we uitwisselingen tussen verschillende organisaties in Oost-Nederland. Kijken in elkaars keuken (KIEK) biedt werknemers de gelegenheid gratis kennis te maken met andere werkgevers en functies. Dit gebeurt door middel van een uitwisseling. Het doel is dat werknemers kennis halen en brengen en inspiratie opdoen. Kennismaken met een andere werkgever bevordert de in- en externe mobiliteit en helpt werknemers bij het creëren van een netwerk. 

Werkgevers uit verschillende branches bieden via kijkenineelkaarskeuken.nl  functies/uitwisselingsplaatsen aan en medewerkers maken een keuze uit het aanbod. 

 

De uitwisselingen 

Als uw organisatie wil deelnemen, betekent dit dat u uitwisselingsplaatsen ter beschikking stelt én medewerkers in uw eigen organisatie aan uitwisselingen laat deelnemen. U stelt ten minste 5 uitwisselingsplaatsen ter beschikking. In principe is een uitwisselingsplaats voor iedere functie mogelijk! 

We werken met een uitwisselingsperiode, waarin de medewerkers zich kunnen inschrijven. Aan het begin van de uitwisselingsperiode verstrekt u uw werknemers een activatiecode, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de website kijkeninelkaarskeuken.nl en aanmelden voor een uitwisseling. Na de sluiting van deze periode gaat u aan de slag met de aanvragen die bij uw organisatie zijn binnengekomen. 

Werknemers mogen zich voor meerdere uitwisselingen inschrijven. Het is de bedoeling dat de werknemer zijn of haar deelname met de leidinggevende/team (in het geval van zelfsturing) bespreekt. De uitwisseling wordt zonder tussenkomst van een derde tussen werkgever en uitwisselingskandidaat afgesproken en vindt plaats in de periode van 11 t/m 15 oktober. U maakt hierover dus zelf een afspraak met de uitwisselingskandidaat. In principe duurt de uitwisseling een dag of dagdeel maar dit is tegelijkertijd ook maatwerk en kan dus anders worden afgesproken. U kunt als organisatie, bij veel belangstelling, ook bepalen om de uitwisseling op een andere manier vorm te geven, bijvoorbeeld in een voorlichting voor meerdere personen tegelijkertijd.  

Ik wil meedoen, wat moet ik nu doen? 
Is uw organisatie gevestigd in Oost-Nederland (Gelderland/Overijssel) dan kunt u deelnemen. U kunt zich heel eenvoudig aanmelden via de link: 
www.wgvzorgenwelzijn.nl/kijken-in-elkaarskeuken 

Vervolgens neemt WGV Zorg en Welzijn contact met u op.