WGV Zorg en WelzijnWGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijnsinstellingen. De vereniging richt zich op de personeelsvoorziening van de sector. WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, Achterhoek, Regio Zwolle en Stedendriehoek & Noord-Veluwe tot haar werkgebied. Bij de vereniging zijn ruim 180 organisaties aangesloten. In het gehele werkgebied werken zo'n 156.000 mensen in zorg en welzijn.

De projecten en activiteiten van WGV Zorg en Welzijn zijn geclusterd in vier programmalijnen:

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
  2. Werven met beleid
  3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
  4. Beleid duurzame inzetbaarheid

WGV is het kenniscentrum, de verbinder en bruggenbouwer op het gebied van regionale arbeidsmarktvraagstukken voor de sector Zorg en Welzijn in Oost-Nederland. Wij bevorderen goed werkgeverschap en zetten ons in voor duurzaam inzetbare professionals. Dit alles om goede behandeling en begeleiding, nu en in de toekomst, te kunnen blijven borgen. Dit doen we door regionaal de krachten te bundelen met brancheorganisaties, overheid, opleidings- en onderzoeksinstellingen. Zo bevorderen we synergie en bouwen we aan de arbeidsmarkt van morgen. 

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden toegevoegde waarde binnen een viertal rollen/resultaatgebieden. Als belangenbehartiger, kenniscentrum, beleidsontwikkelaar en operationeel ondersteuner draagt de vereniging bij aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt in de sector. 


Adres

Zutphenseweg 51
7418 AH
Deventer